Cachalot

Ambientec “Cachalot”

Concept / Design: Yoshiki Matsuyama

Development: Yoshinori Kuno, Yasushi Eguchi, Mitsuhiro Yoshida, Masako Ito, Tetsuto Uchida (Ambientec)

Photo and Film Direction / Sound: Shunsuke Watanabe (uranographia)

Photography: Yume Takakura.

Assistant camera: Yui Takahashi, Takahiro Kihara

Filming location: Hayama KACHI-TEI

Special thanks: Mayu Matsuyama, Maho Yoshizoe, Shujiro Wada, Keita Kurata (Alpha Technics)