Dwell 24: Hiroto Yoshizoe

Dwell 24: Hiroto Yoshizoe

Documentary of Hiroto Yoshizoe

client: Dwell magazine
Sound & Direction by Shunsuke Watanabe

Dwell 24 Web page