hymn-Ambientec

“hymn”
Ambientec
2021 / presented in Milan – ITALY
Salone del Mobile. Milano, supersalone 2021

Concept/Design: Hiroto Yoshizoe

Development: Yoshinori Kuno, Yasushi Eguchi, Mitsuhiro Yoshida (Ambientec)

Film & Photo Direction / Sound: Shunsuke Watanabe

Photography(product): Hiroshi Iwasaki
Photography(scenery): Rie Amano

Logo/Graphic Design: Junya Maejima

Special sponsor: kudan house / malamute / AMAHARE

Special thanks: Maho Yoshizoe, Yutaka Mita, Riyoko Takahashi, Kano Yamada, Mari Odaka, Kenichi Kaneko, Iyo Hasegawa, Ami Haraguchi, Hideto Hyodo, Kenichi Ochiai, Hisato Hidaka, Mika Kamimura, Minako Kasano, Masahiro Morita