Orbit – Recycling Plant

Orbit

Concept, Design: Hiroto Yoshizoe

Film Direction: Shunsuke Watanabe (uranographia)

Glass Development: Taguchi Takayuki, Hirota Sunao, Yamamoto Tadashi, Hotegi Naomichi, Kohmoto Masazumi, Hamada Kanai, Uechi Yukiko, Kitamura Talanori (STUDIO RELIGHT), Akino Yoshida

Metal Development: Kenichi Ochiai, Atsushi Muramatsu (Ochiai Seisakusyo Co.,Ltd.), Toratoshi Shiraha (Arms Co.,Ltd.), Tamio Iwasaki (Sankyo Alumite Co.,Ltd.), Makoto Arakawa (Arakawa&Co.,Ltd.)

Paint Development: Hisato Hidaka (Kapilavas)

Electric Development: Tetsuya Yashima, Ryuichi Yaguchi, Kenichiro Sugawara, Hidetomo Shibamiya, Toru Tomoda (Y.S.M PRODUCTS), Light Industry

Print Development: Masahiro Morita (FACETEC)

Photography: Shunsuke Watanabe (uranographia)

Management, Interpreter: Maho Yoshizoe Coordinator(Italy): Yukiko Nagai

Special thanks: Akane Miki, Minako Kasano, Ami Haraguchi, Hiroe Tanita

Film Direction: Shunsuke Watanabe (uranographia)