phyle x HIROTO YOSHIZOE

PIXEL

Direction, Interior Design: phyle inc.
Artist (PIXEL screen): Hiroto Yoshizoe
Art Work Development: Kiyotaka Kato (To-hoku Shigyosya)
Art Direction (motion image): Shunsuke Watanabe (uranographia)
Production Cooperation:granpa inc., Seoshouten, Satoshi Mita

Film Direction : Shunsuke Watanabe (uranographia)