ubique

“ubique” Arakawa’s 50th Anniversary Exhibition -Hiroto Yoshizoe X ARAKAWA GRIP-


Venue
TIERS GALLERY by arakawagrip

Organizer
Arakawa & Co., Ltd. 

Director
Kaori Akiyama (STUDIO BYCOLOR)

Designer
Hiroto Yoshizoe 

Graphic
Junya Maejima

Development
Hajime Arakawa, Hitoshi Arakawa, Makoto Arakawa, Yasuhiro Kashiwakuma, Koichi Ito (Arakawa & Co., Ltd.)and Everyone at Arakawa & Co., Ltd.

Cooperation
Tetsuya Yashima, Ryuichi Yaguchi (Y.S.M Co., Ltd.)
Kenichi Ochiai, Shintaro Aoki (OCHIAI SEISAKUSYO)
Eiji Kawahake (NBC Meshtec Inc)
Masahiro Morita, Ryoji Hamada (FACETEC Co., Ltd.)
Kawori Narusawa (ITL Co., Ltd.)
Shoichiro Fujioka (Fujioka Kogeisha)

Art Installation Supervisor
Shunsuke Watanabe (uranographia)

Art Installer
Yu Ozaki, Fumi Tanaka, Sumire Usami, Tatsuya Shimamura, Moyu Nishiyama

Special thanks
Maho Yoshizoe, Yumiko Yoneda, Tasuku Sugimori, Ichika Sotodate, Haruna Yamamura, Naotaka Katagami

Photographer, Sound Composer & Film Director
Shunsuke Watanabe (uranographia)